Alpha zorg
& Advies

Leven vanuit kracht

Aanmelden

Met ambulante begeleiding bieden wij begeleiding aan jongeren en volwassenen vanaf 17 jaar met gedrags-,en/of andere licht psychiatrische problematiek.  Denk hierbij onder andere aan: ASS, ADHD, ADD, ODD en PDD-NOS. 

Samen met de cliënt stellen wij een begeleidingsplan op waarin wij de zorgvraag vastleggen samen met de daarop toegespitste begeleiding en ondersteuning.

Aan de hand van de afgesproken aanpak zullen wij het begeleidingstraject starten.


Adres


Daalakkersweg 2-96, 5641 JA Eindhoven